BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2 marzec 2017

Polska – jedyny kraj w Unii, który nie ma narodowego planu leczenia chorób rzadkich

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: