BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8 styczeń 2019

Polski system przeczyta osobom niedowidzącym napisy z otoczenia

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: