BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8 Styczeń 2019

Polski system przeczyta osobom niedowidzącym napisy z otoczenia

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW