BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

7 Sierpień 2014

Pomaganie jest niezwykle trudne. Zawsze będą ludzie, których pozostawimy bez pomocy

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW