BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

25 Kwiecień 2013

Pomoc osobom niesamodzielnym – prezentacja projektu ustawy

W imieniu Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP jej Przewodniczący Mieczysław Augustyn zaprasza na konferencję „Pomoc osobom niesamodzielnym – prezentacja projektu ustawy”, która odbędzie się w dniu 14 maja 2013 r.  o godz. 11.00 w Sali Kolumnowej, w gmachu Sejmu RP.

Projekt ustawy jest efektem pięcioletnich prac Grupy Roboczej. Założenia do projektu ustawy przedstawi senator Mieczysław Augustyn, przewodniczący Grupy.

Ustawa ma służyć wdrożeniu po raz pierwszy w Polsce kompleksowych zmian w opiece długoterminowej. Opieka nad osobami niesamodzielnymi zostanie wydzielona jako samodzielne ryzyko w systemie zabezpieczenia społecznego. Celem  ustawy jest zwiększenie dostępności, poprawa kompleksowości i ciągłości usług opiekuńczych dla osób zależnych od pomocy innych.

System ustalania stopnia niesamodzielności, wzbogacenie form usług, asystent osoby niesamodzielnej jako nowy zawód, otwarty i konkurencyjny rynek usług, uspołeczniony system kontroli jakości i przeciwdziałania nadużyciom oraz  realistycznie zbudowany system finansowania – to zasadnicze rozstrzygnięcia projektu.

Serdecznie zapraszamy osoby prywatne i organizacje zainteresowane uczestnictwem w konferencji.

Program konferencji:

10.00 – Rejestracja uczestników

11.00 – Otwarcie konferencji

senator Mieczysław Augustyn, przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

11.10 – Sytuacja w opiece długoterminowej – perspektywa europejska

dr Zofia Czepulis-Rutkowska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

11.30 – Opieka długoterminowa w Polsce w świetle najnowszych badań

prof. Piotr Błędowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, przewodniczący ZG Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

11.50 – Prezentacja założeń do projektu ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym

senator Mieczysław Augustyn

12.30 – Wystąpienia Gości

13.30 – Przerwa

14.00 – Dyskusja – pytania – odpowiedzi

14.40 – Plan działania Koalicji «Na pomoc niesamodzielnym»

Zbigniew Polowczyk, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej

14.50 – Podsumowanie konferencji

senator Mieczysław Augustyn, przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

15.00 – Zakończenie

Poszukujemy kilku osób, które mogłyby zabrać głos w sprawie opieki nad osobą niesamodzielną. Transport  do Warszawy z Lublina będzie zapewniony (nieodpłatnie).

Na zgłoszenia czekamy do 8 maja.

Kontakt: tel. 510 235 402  lub e-mail: teresabodzak@gmail.com

Należy zabrać ze sobą dowód osobisty, jest to warunek konieczny aby wejść na teren Sejmu RP.

 

 

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: