BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

24 sierpień 2018

Pomóżcie osobom niepełnosprawnym z Chełma!

Zwracamy się z prośbą do wszystkich naszych Kolegów i Koleżanek z Warsztatów, Ośrodków i Organizacji zaangażowanych w pomoc osobom z niepełnosprawnościami z prośbą o głosy.  Pomóżcie osobom niepełnosprawnym z Chełma!

Jesteśmy z Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Lubelskiej 135 E w Chełmie. Jest to placówka, która prowadzi terapię dla 50 osób niepełnosprawnych. Chcemy przyjąć dodatkowe 10 osób oraz doposażyć istniejący budynek w sprzęt rehabilitacyjny. W tym celu bierzemy udział w konkursie grantowym, w którym możemy zdobyć 50 tys. zł. Jest to jedyna inicjatywa z naszego miasta. Zdobycie środków finansowych jest realizowane poprzez głosowanie internetowe.

Jeśli zechcecie pomóc – oddawajcie głos na stronie akcji Herosi Przedsiębiorczości. W tym celu należy wejść na stronę z linka zamieszczonego poniżej i oddawać głos codziennie do 14.10.2018 r. Można również wejść na stronę www.herosiprzedsiebiorczosci.pl , wyszukać nasz projekt (wystarczy wpisać miasto (CHEŁM)) i zagłosować. Głosy można oddawać niezależnie z telefonu i komputera, ale tylko raz dziennie. Głosowanie jest bezpłatne!!! Nie wymaga również logowania.

Pamiętaj! Głosuj codziennie do 14.10.2018 r.
Dziękujemy!
https://www.herosiprzedsiebiorczosci.pl/project/adaptacja-i-wyposazenie-nowych-pracowni-warsztatu-terapii-zajeciowej-wtz/

Kierownictwo, Pracownicy, i Uczestnicy WTZ Chełm 🙂

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: