BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3 sierpień 2016

Poprawa warunków środowiska wewnętrznego do rekonwalescencji pacjentów polskich szpitali

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej realizuje projekt pn. „Poprawa warunków środowiska wewnętrznego do rekonwalescencji pacjentów polskich szpitali”.

Dlatego realizatorzy projektu zwracają się do pacjentów przebywających obecnie oraz w ciągu ostatnich 5 lat w szpitalach (w standardowych salach chorych) z prośbą o wypełnienie ankiety zamieszczonej na stronie salachorych.is.pw.edu.pl, która jest częścią projektu.

Ankieta

Celem projektu jest opracowanie wytycznych dotyczących środowiska wewnętrznego (środowisko cieplne) w standardowych salach chorych w szpitalach, a także przygotowanie i rozpowszechnienie platformy doradczej zawierającej informacje o niskokosztowych i efektywnych rozwiązaniach technicznych, jakie mogą być zastosowane przy modernizacji sal chorych.

Ankieta jest anonimowa a jej wypełnienie nie zajmuje więcej niż 5 min.

Projekt jest finansowany przez Halton Foundation Inc.

Marta Kulpa

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
ul. Piękna 64A lok. 8
00-672 Warszawa
tel. 22 628-08-63
www.prawapacjenta.eu

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: