BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

9 Styczeń 2012

Poradnik Teleadresowy

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki wydało najnowszy Poradnik Teleadresowy Dla Środowiska Osób Niepełnosprawnych Województwa Lubelskiego. Osoby, które są zainteresowane bezpłatnym otrzymaniem Poradnika, proszone są o kontakt:

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki

20-043 Lublin, Al. Racławickie 44D,

tel. / fax 81 532 83 46,

e-mail: lfoon.lublin@gmail.com

Poradnik Teleadresowy, wydawany już od kilku lat, jest odpowiedzią Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki na potrzebę zgłaszaną przez środowisko osób niepełnosprawnych.

Zawiera on dane teleadresowe następujących instytucji:

1. URZĘDY PRACY
2. AGENCJE ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
3. ZAKŁADY PRACY CHRONIONEJ
4. ZAKŁADY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
5. PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE
6. SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE
7. WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ
8. CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
9. KLUBY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
10. STAROSTWA POWIATOWE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
11. MIEJSKIE I POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE
12. MIEJSKIE I GMINNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
13. ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
14. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ I DOMY OPIEKI
15. ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY I OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
16. WYPOŻYCZALNIE SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO
17. PORADNIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE
18. PRZEDSZKOLA SPECJALNE
19. PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
20. SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE
21. SZKOŁY PODSTAWOWE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
22. GIMNAZJA SPECJALNE
23. GIMNAZJA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
24. PONADGIMNAZJALNE SZKOŁY SPECJALNE I Z KLASAMI INTEGRACYJNYMI
25. SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO – WYCHOWAWCZE
26. PLACÓWKI WSPIERAJĄCE REHABILITACJĘ I EDUKACJĘ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
27. BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W LUBLINIE
28. BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM
29. PUNKTY INFORMACYJNO – DORADCZE FUNDUSZY EUROPEJSKICH
30. PRZYDATNE INFORMACJE I ADRESY
31. STOWARZYSZENIA, FUNDACJE I GRUPY SAMOPOMOCOWE
32. PARLAMENTARZYŚCI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
33. PEŁNOMOCNICY DS. STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: