BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

16 Listopad 2014

POROZUMIENIA, czyli „Trialogu w codzienności” ciąg dalszy…

„Jeśli będziesz myślał o rzeczach dobrych i wierzył w nie oraz działał, będą one stawały się Twoją rzeczywistością – realizowały się w Twoim życiu. Takie jest bowiem odwieczne naturalne Boże prawo przyczyny i skutku”.

 

W dniu 13 listopada 2014 r. Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych zorganizowało w Hotelu „Secession” w Łęcznej spotkanie inicjujące Partnerstwo w ramach projektu „Trialog”. W spotkaniu wzięło udział ponad 30 przedstawicieli organizacji, instytucji, stowarzyszeń oraz osób fizycznych z terenu powiatu łęczyńskiego. Zaszczycił je również swoją obecnością m.in. burmistrz Łęcznej – Teodor Kosiarski, z-ca dyrektora ds. medycznych SPZOZ w Łęcznej– Krzysztof Bojarski.

Jako organizacja działająca na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie ( Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Łęcznej) podpisaliśmy porozumienie i będziemy aktywnie uczestniczyć przy realizacji zadań.

001

 

Wypracowanie Porozumienia o współpracy partnerskiej poprzedzone było miesięcznymi spotkaniami warsztatowymi dotyczącymi m.in. komunikacji, wypracowania celu oraz zasad, organizacji oraz zadań partnerstwa. W spotkaniach brali udział przedstawiciele Klubu Rodzin „Akacjowa”, organizacji, jednostek samorządu terytorialnego, służb samorządowych, organizacji pozarządowych.

Intencją Partnerów porozumienia jest wspólne działanie na rzecz ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców powiatu łęczyńskiego. W pojęciu „zdrowie psychiczne” mieści się szereg różnorodnych zadań podpisanego Partnerstwa m.in.:

– w zakresie BEZPIECZEŃSTWA – szkolenia dla wszystkich służb bezpieczeństwa oraz wypracowanie wspólnego modelu reagowania (interwencji) w sytuacji wezwania

 

– do osób chorych, włączenie elementu dotyczącego ochrony zdrowia psychicznego do szkoleń prowadzonych przez Straż Miejską;

– w zakresie SAMORZĄDU – zgłoszenie nowego zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, spotkania informacyjne dla Rad i Zarządów Osiedli z zakresu specyfiki zachowań osób chorych psychicznie i sytuacji tych osób i ich rodzin;

-w zakresie KULTURY – uwzględnienie w ofercie kulturalnej potrzeb i możliwości osób chorych psychicznie, organizacja tematycznych wycieczek do biblioteki, warsztaty dla pracowników instytucji kultury, przygotowanie informatora, biblioterapia;

-w zakresie POMOCY SPOŁECZNEJ – kompleksowa diagnoza dotycząca ochrony zdrowia psychicznego, przygotowanie informatora nt różnych form pomocy oraz zamieszczenie go na stronach internetowych Partnerów, przygotowanie pakietu edukacyjnego do wykorzystania dla różnych grup wiekowych, systematyczne szkolenia dla pracowników socjalnych, cykliczne spotkania dla pracowników pomocy społecznej, specjalistyczne usługi opiekuńcze uzupełnieniem sieci oparcia społecznego, stworzenie Klubu Samopomocy;

-w zakresie OCHRONY ZDROWIA – przygotowanie informatora dla lekarzy i pielęgniarek zawierającego opis działalności sieci oparcia, opracowanie systemu wsparcia chorego i jego rodziny, systematyczne spotkania dla lekarzy i pielęgniarek, stworzenie Zespołu Leczenia Środowiskowego;

-w zakresie RYNKU PRACY/ZATRUDNIENIA – organizacja spotkania z pracodawcami, informowanie chorych o szczególnych miejscach zatrudnienia;

-w zakresie EDUKACJI – przygotowanie pakietu edukacyjnego skierowanego do różnych grup wiekowych, prowadzenie szkoleń dla nauczycieli, prowadzenie zajęć dla różnych grup wiekowych na podstawie pakietu metodycznego, edukacja rodziców podczas zebrań semestralnych;

-WSPÓLNE – włączenie zagadnień związanych z ochroną zdrowia psychicznego do wszystkich imprez kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, integracyjnych, Giełda Przydasiów- zamień, sprzedaj, kup, Światowy Dzień Ochrony Zdrowia Psychicznego „Schizofrenia – otwórzcie drzwi”.

Pojęcie to bowiem dotyczy każdego z nas, gdyż oprócz zdrowia fizycznego o które staramy się dbać na co dzień w postaci diety, ćwiczeń, rezygnacji z używek, dbania o kondycję fizyczną, winniśmy dbać również o zdrowie psychiczne. Umiejętne gospodarowanie swoim czasem, znajomość metod relaksacyjnych i radzenia sobie ze stresem, znajomość zasad higieny psychicznej, umiejętność odpoczynku, wpływ stresu na nasze samopoczucie, poprawa naszej jakości życia, zadowolenie oraz satysfakcja… to tylko niektóre z zagadnień mieszczących się pod pojęciem „zdrowie psychiczne”. Dlatego dotyczy ono KAŻDEGO Z NAS.

002

 

003

Celem Partnerstwa jest tworzenie członkom społeczności lokalnej możliwości wspólnego działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego. Osoby uczestniczące w podpisaniu porozumienia zadeklarowały pracę w zakresie:

-poznania sytuacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego w powiecie łęczyńskim

-poprawy jakości życia osób chorujących psychicznie i ich rodzin

-podtrzymywania współpracy międzyinstytucjonalnej

-przygotowania i dostarczenia mieszkańcom podstawowych informacji na temat ochrony zdrowia psychicznego

-przygotowania pakietu materiałów edukacyjnych przeznaczonych do prowadzenia zajęć z zakresu ochrony zdrowia psychicznego dla różnych grup wiekowych

-podnoszenia poziomu wiedzy mieszkańców na temat ochrony zdrowia psychicznego.

 

004

Podczas spotkania wybrano również Zespół Zarządzający oraz zadeklarowano pracę w 8-miu zespołach tematycznych: bezpieczeństwo, samorząd, kultura, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, rynek pracy/zatrudnienie, edukacja oraz wspólne.

Liczymy, iż podpisanie Porozumienia zaowocuje interdyscyplinarną pomocą oraz wypracowaniem adekwatnych form wsparcia i ochrony zdrowia psychicznego.

 

Każdego ranka, kiedy się budzimy, mamy nowe 24 godziny do życia.

Co za wspaniały dar !

Mamy możliwość przeżycia tych 24 godzin w sposób, który przyniesie nam pokój, radość i szczęścia dla nas samych i innych.

 

 Podpisane porozumienie niech przerodzi się w działania „wszystkich organizacji” na rzecz ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców powiatu łęczyńskiego, tego życzymy sobie i innym partnerom. A nowych godzin życia, przy tylu zaangażowanych osób bardzo wiele……..

Katarzyna Płoszaj, ML-Z

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: