BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Sport powrót
29 Maj 2013

Porytowe Wzgórza 2013

Grupa Aktywnej Rehabilitacji zaprasza do udziału w XVI imprezie integracyjno-sportowej, która odbędzie się w Janowie Lubelskim 16 czerwca 2013 roku pod hasłem „Porytowe Wzgórze 2013”. Głównym punktem imprezy będzie wyścig na wózkach inwalidzkich na 13-kilometrowej trasie prowadzącej z Janowa Lubelskiego na Porytowe Wzgórze.

Program imprezy:
• 9.00 – 9.45 – rejestracja uczestników wyścigu (plac przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23)
• 10.00 – start tetraplegików i dzieci
• 10.30 – start paraplegików
• 12.30 – zakończenie wyścigu
• 12.45 – złożenie kwiatów pod pomnikiem poległych partyzantów
• 13.30 – obiad w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie”
• 14.30 – ognisko na placu przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie” – w trakcie wręczenie nagród i upominków dla uczestników wyścigu
• 19.00 – zakończenie imprezy

Zgłoszenia udziału w imprezie należy przesyłać na adres e-mail: biuro@gar.lublin.pl do dnia 12 czerwca 2013 roku. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby, dokładny adres (ulica, kod pocztowym, miejscowość, powiat), numer PESEL oraz kategorię startową (tetraplegia, paraplegia, dziecko – do 16-tego roku życia).

Więcej informacji na stronie Grupy Aktywnej Rehabilitacji

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: