BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Artykuły powrót
17 Październik 2019

Wojewódzka Społeczna Rada ds. ON

W dniu 14 października 2019 r. w Lubelskim Urzędzie Marszałkowskim odbyła się inauguracja posiedzenia Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego.

Na początku posiedzenia wręczenia nominacji dla nowych członków oraz podziękowania dla osób opuszczających Radę złożył członek zarządu Sebastian Trojak.

Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym Marszałka Województwa Lubelskiego. Składa się z 7 osób powołanych spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie województwa lubelskiego.

Skład Rady – kadencja 2019-2023:

Artur Kwapiński – zgłoszony przez Spółdzielnię Socjalną w Puławach ,,Dukat”,
Edyta Długosz – zgłoszona przez Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie,
Dorota Fornalska – zgłoszona przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki,
Zbigniew Nastaj – zgłoszony przez Polski Związek Niewidomych-Okręg Lubelski,
Anna Płoszaj – zgłoszona przez Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych,
Joanna Olszewska – zgłoszona przez Prezydenta Miasta Lublin,
Jan Dzwonkowski – zgłoszony przez Wojewodę Lubelskiego.

Kandydaci-do-Rady-IV-kadencji-21.01.2020-1

Zalacznik-nr-3-Formularz-glosowania-na-kandydata-na-czlonka-RDPP-WL-21.01.2020

Kamil A. Kuliński

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: