BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

21 Wrzesień 2014

Poskarżył się na złe warunki pracy w spółdzielni niewidomych, chcą go wyrzucić

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW