BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

7 Listopad 2013

Postaw na pracę! – debata

26 listopada 2013 r. w Warszawie odbędzie się konferencja pt. „Postaw na pracę – potencjał niepublicznych agencji zatrudnienia osób niepełnosprawnych i korzyści ze współpracy”.

Konferencja odbędzie się 26 listopada 2013 r. w godz. 12.00 – 17.00 w Centrum Szkolenia Gazownictwa, ul. Kasprzaka 25, Warszawa.

Konferencja realizowana jest w ramach projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich, Pani Ireny Lipowicz. Jest to wydarzenie inaugurujące cykl 50 spotkań z pracodawcami na terenie całej Polski.

Celem konferencji jest przedstawienie wyników raportu pt. „Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym” oraz prezentacja modelowych form współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, a pracodawcami na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w szczególności tych zamieszkujących tereny wiejskie i małe miasta (do 25 tys. mieszkańców).

Do udziału w konferencji zapraszamy pracodawców, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli samorządów, którzy są zainteresowani poznaniem różnych modeli współpracy z niepublicznymi agencjami zatrudnienia oraz wspieraniem osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Więcej na temat konferencji, jej program oraz zasady rekrutacji na stronie Fundacji Aktywizacja (do niedawna Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo).

Agata Kliber
Koordynator merytoryczny ds. wejścia na rynek pracy

Fundacja Aktywizacja
ul. Wiśniowa 40b lok. 8, 02-520 Warszawa

tel. +48 502 700 603

        +48 509 300 322

agata.kliber@idn.org.pl
www.aktywizacja.org.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: