BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11 Styczeń 2020

Poświęcenie budynku i Wigilia w WTZ w Nałęczowie

Dnia 18.12.2019 odbyła się uroczysta Wigilia wraz z poświęceniem nowego budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nałęczowie.

Wśród uczestników spotkania znaleźli się Justyna Kuzioła Wiceburmistrz Miasta i Gminy Nałęczów, Marcin Łaguna Wójt Gminy Wąwolnica, Kazimierz Firlej Wójt Gminy Garbów, Jerzy Dębski Dyrektor Lubelskiego Oddziału PFRON, przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji i organizacji oraz sponsorzy. Licznie przybyli członkowie  rodzin uczestników.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. którą  prowadził Kapelan Warsztatu Ks. Leszek Berezecki. Uczestnicy WTZ brali czynny udział we Mszy Św., Kamil Ozimek czytał fragment Pisma Świętego, Łukasz Krajewski śpiewał psalm, natomiast  Małgosia Czapla, Ola Hładki, Wiola Kowalska, Piotr Borkowski, Paweł Wrześniewski i Józef Blikowski czytali Modlitwę Wiernych. Po Mszy Św. odbyło się poświęcenie pomieszczeń nowej siedziby Warsztatu.

Następnie uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do obejrzenia prezentacji z przebiegu remontu nowej siedziby Warsztatu. Nasz kolega Dawid Araucz pokazywał slajdy, o których opowiadała pani Kierownik WTZ Magdalena Stasiak-Toruń.  Po prezentacji zostały złożone podziękowania wszystkim, którzy wspierali prace remontowe nowej siedziby Warsztatu. Znalazły się tu słowa uznania dla Gminy Nałęczów, która użyczyła część budynku po wygasającym Gimnazjum Nałęczowskiemu Stowarzyszeniu Charytatywnemu na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz sponsorom, dzięki którym znalazły się środki finansowe i materiały do wyremontowania pomieszczeń. 

Kierownik Warsztatu Magdalena Stasiak-Toruń podziękowała rodzinom uczestników i pracownikom Warsztatu,  którzy czynnie włączyły się w prace remontowe. Po oficjalnych uroczystościach wszyscy goście udali się na Spotkanie Wigilijne. Po wspólnej modlitwie i śpiewaniu kolęd, wszyscy dzieliliśmy się opłatkiem oraz kosztowaliśmy potrawy przygotowane specjalnie na tę okazję.

WTZ Nałęczów

Foto  Rafała Bielińskiego

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: