BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

9 Październik 2012

Poszukiwani wolontariusze

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, zrzeszający 35 organizacji pozarządowych na terenie województwa lubelskiego, poszukuje wolontariuszy do Biura Doradztwa i Kariery dla osób niepełnosprawnych w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 53. Z wolontariuszami zostanie podpisane porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych.

Zakres obowiązków wolontariusza:
• dystrybucja materiałów promocyjnych,
• umawianie telefoniczne i e-mailowo klientów na spotkania ze specjalistami – doradcą zawodowym, psychologiem i pośrednikiem pracy,
• zamieszczanie informacji na stronie internetowej,
• wykonywanie innych prac biurowych.
Więcej informacji na stronie Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: