BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

13 Kwiecień 2014

Potrzebni wolontariusze do obsługi II Kongresu Organizacji Pozarządowych

Urząd Miasta Lublin, Referat ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej zaprasza do współpracy w ramach II Kongresu Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin, który odbędzie się 10 maja 2014r.

Kongres skierowany jest do przedstawicieli trzeciego sektora i ma na celu stworzenie przestrzeni do spotkania i dialogu członków lubelskich organizacji pozarządowych jak również wybranie członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin.

W ramach kongresu odbędzie się:

–  Wykład otwarty Cezarego Miżejewskiego nt. ekonomi społecznej

 

–  Cztery panele dyskusyjne poświęcone:

o Współpracy międzysektorowej

o Budżetowi partycypacyjnemu

o ICT w służbie demokracji

o Małym organizacjom, ruchom nieformalnym, radom dzielnic

 

–  Wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin

 

Pomoc wolontariuszy będzie potrzebna przy:

– rejestracji gości

– organizacji bloków panelowych

– organizacji wyborów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin

– technicznych sprawach

– przy pracach przed panelem

Korzyści płynące ze współpracy:

– zdobycie wiedzy i doświadczenia w organizacji wydarzeń

– zaświadczenie o udziale w projekcie

– współpraca z młodymi i pełnymi zapału do pracy ludźmi

– niespodzianka na zakończenie projektu

 

Jeśli chcesz wziąć udział w projekcie zgłoś się już dziś!

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 15 kwietnia 2014 r. pod adresem: aiwanska@lublin.eu

Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się 16 kwietnia o godzinie 18:00.

Aleksandra Iwańska

 Referat ds. wsp. z organizacjami pozarządowymi

i partycypacji społecznej

Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin

Plac Króla Władysława Łokietka 1

20-109 Lublin

tel.: 81 466 19 54

fax: 81 466 20 01

www.kongresngo.lublin.eu

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: