BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

7 Październik 2014

Powstaje nowy Środowiskowy Dom Samopomocy

Od 1 grudnia 2014 r. w strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia rozpoczyna swoją działalność Środowiskowy Dom Samopomocy Typ B i C dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z autyzmem.Jest to dzienny ośrodek wsparcia, czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Uczestnikom oferuje:

– terapię zajęciową

– wsparcie psychologiczne

– poradnictwo i pracę socjalną

– psychoedukację

– terapię logopedyczną

– terapię pedagogiczną

– rehabilitację społeczną

– fizjoterapię

– opiekę pielęgniarską

oraz

– miłą i życzliwą atmosferę

– zespół profesjonalnych i zaangażowanych pracowników.

Nasza oferta skierowana jest do:

– dorosłych osób z autyzmem

– osób z niepełnosprawnością  intelektualną, w tym z niepełnosprawnością sprzężoną

– rodzin uczestników ŚDS.

Siedziba Domu mieści się w Lublinie przy ul. Zbożowej 22a – w budynku Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością „Benjamin”. Obiekt usytuowany jest w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój, pozbawiony jest barier architektonicznych, z wyposażeniem odpowiednim do realizacji zadań wspierająco – aktywizujących.

Dokładne informacje można uzyskać w:

1. Zespole Ośrodków Wsparcia  ul. Lwowska 28, tel. 81 466 55 60 w.11

2. Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną ul.Poturzyńska 1, tel. 81 466 55 68 oraz – od 1 grudnia 2014 r. – w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Zbożowa 22 a, tel. 81 466 55 69.

 

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW