BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

5 grudzień 2015

Powstał nowy ZAZ

W dniu 28 listopada 2015 r. uroczyście zainaugurowano działalność Zakładu Aktywności Zawodowej w Łukowie, utworzonego przez Stowarzyszenie „Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” w Łukowie.

Uroczystości rozpoczęto mszą świętą w Kolegiacie Przemienienia Pańskiego w Łukowie, po której wszyscy goście udali się do siedziby Zakładu mieszczącego się w budynku Łuksji przy ul. Staropijarskiej 3 w Łukowie.

Zdjęcie - poświęcenie pomieszczeń Zakładu Aktywności Zawodowej

Poświęcenia pomieszczeń dokonał duszpasterz osób niepełnosprawnych ksiądz Arkadiusz Bylinka. W dalszej części uroczystości Prezes Zofia Żuk opowiedziała wszystkim o historii powstania Zakładu, problemach jakie się pojawiły w trakcie jego tworzenia oraz osobach, które zaangażowały się w powstanie ZAZ.

Zdjęcie dyplomu z podziękowaniem dla sponsorów

Szczególne podziękowania za wsparcie idei powstania Zakładu Pani Zofia Żuk złożyła: Teresie Hernik Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Alinie Wojtowicz-Pomiernie Zastępcy Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Sławomirowi Sosnowskiemu Marszałkowi Województwa Lubelskiego, Małgorzacie Mądry Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, Januszowi Koziołowi Staroście Łukowskiemu, Eugeniuszowi Zalewskiemu z Zakładu Instalacyjno – Budowlanego w Łukowie, Jerzemu Gajownikowi z firmy Usługowo-Handlowej w Krzywdzie, Zbigniewowi Zabielskiemu z Hurtowni Artykułów Spożywczych SEZAM, Agnieszce Budner z firmy Fero, Kazimierzowi Fijałkowskiemu z firmy ELSERWIS w Łukowie, Arturowi Sprysze świadczącemu Usługi Montersko-Spawalnicze TIG-SPAW, Bogusławie Małysze z Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Łukowie oraz Ireneuszowi Mateńko z MASTER TV.

Przy tej okazji poinformowano zebranych gości, że w siedzibie Zakładu powieszona została pamiątkowa tablica z podziękowaniami dla sponsorów.

Zdjęcie z przemówienia pani Zofii Żuk

Pani Zofia Żuk jako Prezes Stowarzyszenia „Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” w Łukowie podziękowała również za trud i wysiłek włożony w powstanie Zakładu, Wiceprezes Stowarzyszenia Pani Alicji Filip oraz Skarbnikowi Stowarzyszenia Pani Jolancie Kudryckiej.

Zdjęcie zgromadzonych gości

Swoją obecnością na otwarciu ZAZ zaszczycili nas m.in. Stanisław Gogacz Senator RP, Krzysztof Głuchowski Poseł na Sejm RP, władze samorządowe powiatu, miasta i gminy Łuków.

Zdjęcie z uroczystości

Zdjęcie z przemówienia

Na koniec uroczystości uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej zaprezentowali przedstawienie nawiązujące do „Opowieści Wigilijnej”.

Zdjęcie z występu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej

Zakład Aktywności Zawodowej został utworzony i działa w oparciu o ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.07.2012 w sprawie zakładów aktywności zawodowej.

Koszty utworzenia i działalności obsługowo – rehabilitacyjnej Zakładu dofinansowuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiemu Województwa Lubelskiego oraz Organizator ZAZ,  którym jest Stowarzyszenie kierowane przez Panią Zofię Żuk. Zakład Aktywności Zawodowej w Łukowie rozpoczął swoją działalność w dniu 1 października 2015 r. i znajduje w nim zatrudnienie 25 osób niepełnosprawnych, w większości ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Zdjęcie zaproszonych gości

Podstawowym zadaniem Zakładu jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do niezależnego oraz – w miarę indywidualnych możliwości – aktywnego życia.
Praca w Zakładzie umożliwia zdobywanie umiejętności, wiedzy, potrzebnej do znalezienia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Dzięki prowadzonej przez Zakład działalności gospodarczej pracownicy, osoby niepełnosprawne mają możliwość zdobywania tej wiedzy. Podstawowym celem Zakładu jest aktywizacja zawodowa, społeczna i lecznicza, której efektem ma być znalezienie pracy na otwartym rynku dla największej liczby niepełnosprawnych pracowników. Rehabilitacja medyczna jest prowadzona przez Łuksję-Med Spółkę z o.o., wyspecjalizowaną placówkę rehabilitacyjną służby zdrowia, która pomaga w usprawnianiu, leczeniu osób niepełnosprawnych, dzięki czemu poprawia to samodzielne funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym.

Zakład w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi sprzątania pomieszczeń, pielęgnacji zieleni, szycia ręcznego proste szycie maszynowe.

Artur Czubaszek

Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej

przy Stowarzyszeniu „Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji”

ul. Staropijarska 3, 21-400 Łuków

tel. 25 798 17 48, e-mail: zazlukow@gamil.com

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: