BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

29 Październik 2019

Powstała „Karta komunikacji z osobą głuchą”

„Karta komunikacji z osobą głuchą to zbiór piktogramów oraz krótkich komunikatów słownych przeznaczonych dla pracowników zespołów ratownictwa medycznego oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych. Karta zawiera opis najczęstszych jednostek chorobowych, z którymi pacjenci trafiają na szpitalny oddział ratunkowy, bądź w ręce zespołów ratownictwa medycznego.” – komentował podczas prezentacji Piotr Kimla, twórca karty, student Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego i tłumacz języka migowego.

„Medycy używający tej karty muszą nauczyć się, do czego ona służy, tak, by zebrać jak najwięcej informacji potrzebnych w wywiadzie pacjenta znajdującego się w stanie nagłym. To jedyne narzędzie, które pozwoli nam uzyskać jakąkolwiek informację od takiej osoby” – powiedział współautor karty, kierownik SOR Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, Szymon Michniewicz.

Piotr Kimla  zaznaczył że „karta nie zastąpi oczywiście tłumacza języka migowego, ale pozwoli na zabezpieczenie osoby głuchej znajdującej się w stanie nagłym do czasu jego przyjazdu. A to mogą się okazać bardzo cenne chwile”

Narzędzie do komunikacji z pacjentem głuchym jest owocem wielu miesięcy prac. Karta została skonsultowana zarówno ze środowiskiem lekarzy i ratowników medycznych, z ekspertami z zakresu surdopedagogiki, a także z osobami niesłyszącymi.

Na stronie Medycyny Praktycznej można pobrać kartę komunikacji oraz przeczytać wywiad z pomysłodawcą Piotrem Kimlą: Kiedy pacjent nie słyszy

Poniżej link do artykułu na temat problemów komunikacyjnych głuchego pacjenta z personelem medycznym:

Analiza komunikacji głuchego pacjenta z personelem medycznym. Najczęstsze błędy i problemy komunikacyjne

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: