BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Artykuły powrót
13 kwiecień 2015

Powstaną filmy promujące fundacje i stowarzyszenia osób niepełnosprawnych

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki rozpoczęło realizację zadania publicznego dofinansowanego przez Gminę Lublin. Projekt ma na celu podnieść kwalifikacje zawodowe osób niepełnosprawnych, które wchodzą na rynek pracy.

Logo-Praktyki-Ś

 

W ramach projektu zatrudniono stażystów, którzy będą pracowali przy produkcji medialnych prezentacji organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Przygotowane materiały informacyjne mają pomóc wspomnianym organizacjom w dotarciu do większej liczby odbiorców ich działań.

W ramach zadania powstanie pięć krótkich filmów promujących fundacje i stowarzyszenia ze środowisk osób niepełnosprawnych funkcjonujących na terenie Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej (LCAO). Praktyki pomogą uczestnikom rozwinąć umiejętności dziennikarskie, komputerowe i organizacyjne.

Zrealizowane filmy reklamowe będą wyświetlane na tablicy informacyjnej LCAO, na portalu niepelnosprawni.lublin.pl oraz na stronach własnych prezentowanych organizacji.

Krzysztof Matyjaszek

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: