BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

25 lipiec 2013

Praca na Twoją miarę

POLSKA FEDERACJA ZWIĄZKÓW STOWARZYSZEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
zaprasza pozostające bez zatrudnienia osoby z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością do udziału w projekcie, którego celem jest wsparcie w wejściu lub powrocie na rynek pracy poprzez:

– warsztaty aktywizujące z udziałem psychologa i doradcy zawodowego

– szkolenia komputerowe

– doradztwo i szkolenia zawodowe

– pośrednictwo pracy

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością zamieszkujących województwa: warmińsko-mazurskie, lubelskie oraz dolnośląskie.

W województwie lubelskim projekt realizowany jest przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Osoby zainteresowane zapraszamy do naszego biura, które mieści się Lubelskim Centrum Aktywności  Obywatelskiej.

 ul. Leszczyńskiego 23 pok. 14

20-068 Lublin

tel. 81 533 10 22

e-mail: lfoon.lublin@gmail.com

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00.

Projekt dofinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: