BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

24 Wrzesień 2012

„Praca z ochroną środowiska w tle – program aktywizacyjny osób niepełnosprawnych”

projekt o tej nazwie realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie. Jego  głównym celem jest zwiększenie konkurencyjności osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Uczestnikom oferowane są kompleksowe działania aktywizacyjne. Takie jak :

*       indywidualne doradztwo zawodowe

*       warsztaty z zakresu kompetencji społecznych

*       zorganizowanie szkoleń w branżach: ochrona środowiska i logistyka
(Magazynier z obsługą wózków jezdniowych, fakturowaniem i kasą fiskalną, Ekologiczny pracownik porządkowy, Sortowacz surowców wtórnych)

*       zorganizowanie staży zawodowych

*       zorganizowanie spotkań z pracodawcami.

W projekcie mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne zarejestrowane jako osoby bezrobotne lub
poszukujące pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie oraz w Filiach w Bełżycach i Bychawie,  a w szczególności:
*       osoby po 50 roku życia,
*       osoby do 24 roku życia,
*       osoby długotrwale bezrobotne

Projekt jest realizowany od 01.09.2012r. do 31.12.2013r.

Bliższe informacje można uzyskać

w  Powiatowym  Urzędzie Pracy w Lublinie
ul.
Mełgiewska 11,
20-954 Lublin

 Teresa Kozłowska
tel.: 81745-18-16 w. 260

e-mail: projekt.tkozlowska@puplublin.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW