BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2 Maj 2018

Pracowita niedziela i Kilometry Dobra

Prezentujemy kolejną relację ze zbiórki społecznej w ramach Kampanii Kilometry Dobra. Stowarzyszenie PSONI koło w Łęcznej chce wybudować całodobowe mieszkania dla osób niepełnosprawnych. Szacunek wzbudza fakt, że osoby z niepełnosprawnością zanim poproszą o datki, oferują ucztę duchową w postaci inscenizacji teatralnych oraz występów solisty. 

W niedzielę 29 kwietnia 2018 r. rodzice, członkowie łęczyńskiego Koła  Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, uczestnicy Zespołu „Figiel” prowadzili Kampanię społeczną Kilometry Dobra. Celem której jest zbiórka pieniędzy na Mieszkania Chronione przy naszym stowarzyszeniu.

Zdjęcie1

Dzięki otwartości i zrozumieniu proboszcza parafii pod wezwaniem św. Józefa w Łęcznej księdza kanonika Stefana Misy pokazana została na jednej z mszy świętych inscenizacja pn. „Bezdenna sadzawka” a po trzech innych mszach prowadzona była zbiórka do skarbon „Kilometry Dobra”.

Zdjęcie2

Liturgię rozpoczął swoim śpiewem solista z WTZ Janowica Łukasz Lisek.

Ksiądz Dawid Gawin rozpoczynając liturgię mszy św. powitał grupę uczestników z warsztatu, zapowiedział też, że kazaniem mszy świętej będzie prezentacja pantomimiczna legendy Łęczyńskiej „Bezdenna sadzawka”.

Zdjęcie3

Ksiądz Dawid Gawin

Legenda opisuje dawne wydarzenia, ale i dziś możemy spotkać ludzi/osoby podobne do głównej bohaterki jaką była Magda „Niegodziwka”.

Zdjęcie4

Zdjęcie5

Łukasz na Dziękczynienie zaśpiewał specjalnie przygotowaną piosenkę kościelną „Tyle dobrego zawdzięczam Tobie Panie”.

„Tyle dobrego zawdzięczam Tobie Panie,

Wszystko co mam od Ciebie przecież jest,

i to że jestem, że życie wciąż poznaję,

dziś tymi słowy wyrazić wszystko chcę

Ref. Za każdy dzień, za nocy mrok,

za radość mą, szczęśliwy rok,

nawet za chmurne, deszczowe dni,

za wszystko Panie, dziękuję Ci …”

Zdjęcie6

Łukasz

Zdjęcie7

Parafianie

Na zakończenie mszy świętej przewodnicząca Zarządu Koła i kierownik WTZ w jednej osobie złożyła podziękowanie dla wszystkich darczyńców, proboszcza za zrozumienie, koncelebrantom za sprawowaną liturgie. Uczestniczki warsztatu przekazały księdzu Dawidowi pracę wykonaną w warsztacie.

Zdjęcie8

Po skończonej mszy nastąpiła zbiórka pieniędzy do puszek.

Zdjęcie9

Zdjęcie10

Zdjęcie11

Parafianie Parafii świętego Józefa złożyli do puszek kwotę 1519,00 zł.

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom za dobre serce, które pochyla się nad tymi, którzy potrzebują pomocy, za wrażliwą duszę, która przynagla do czynienia dobra, za bezinteresowną pomoc i życzliwość, serdecznie dziękuję, dziękujemy.

Każdy ma swoją historię życia. Dobrze jest być pogodzonym ze swoją przeszłością, aby z nadzieją żyć teraz i w przyszłości. To otwiera przestrzeń ogromnego potencjału, który jest w każdym człowieku. To historia życia, zabezpieczenie przyszłości, (nadzieja na zabezpieczenie przyszłości swoim dzieciom) stały się motorem do działania dla działaczy stowarzyszenia, rodziców. Patrzenie na każdy nadchodzący dzień z wiarą dodaje sił do działania i podejmowania wyzwań. Tym wyzwaniem dla nas jest plan rozbudowy placówki jaką jest Warsztat Terapii Zajęciowej w Janowicy o całodobowy dom rodzinny. To wyzwanie złożyliśmy w ręce Naszego Ojca Niebieskiego a z Nim wszystko jest możliwe. Wiara czyni cuda i tego się trzymamy.

Stan naszego konta Kilometry Dobra na dzień 02 maja 2018 wynosi 31 708,40 co stanowi 720,65 metrów DOBRA.

Maria Lisek-Zięba

Zobacz także:

Przyjemnie i pożytecznie – Kilometry Dobra

Kilometry Dobra w Rogóźnie

Mistrzowie zabawy – Kilometry Dobra

Kilometry Dobra w Zazulinie

Współpraca z sąsiadami – Kilometry Dobra

Dobroczynność, wiosna i aktywność

Kilometry Dobra

Ludwińskie Święto Kobiet

Integracja środowisk – rozpoczęcie Kampanii Kilometry Dobra

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: