BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8 lipiec 2015

Praktykanci nakręcili filmy o organizacjach

Od kwietnia bieżącego roku, grupa praktykantów Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych-Sejmik Wojewódzki, zbierała materiały o funkcjonowaniu kilku organizacjach mających swoją siedzibę w Lubelskim Centrum Aktywności Obywatelskiej (LCAO). Następnie ich rolą było przygotowanie krótkich filmów informacyjno-promocyjnych o tych organizacjach.

Są to:

– Lubelskie Stowarzyszenie Osób Chorych Na Padaczkę i Ich Przyjaciół – DRGAWKA

– Europejska Fundacja Opieki

– Fundacja Aktywnej Rehabilitacji i Stowarzyszenie Grupa Aktywnej Rehabilitacji

– Stowarzyszenie Migiem Przez Świat

– Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki

W ramach zadania, poza zgromadzeniem dostępnych już informacji nakręcili również wywiady i relacje z wydarzeń organizowanych przez stowarzyszenia i fundacje.  Praktykanci samodzielnie stworzyli scenariusze, a następnie zrealizowali też reżyserię i montaż treści. Ze względu na obecność w projekcie osoby niesłyszącej, ważnym elementem ich pracy było przygotowanie pracy lektorskiej Polskiego Języka Migowego i tłumaczenie filmów na język migowy.   Od początku był to  jednym z priorytetów zespołu. Uczestnicy otrzymali narzędzia pracy i swobodę działania, reszty musieli nauczyć się sami. Udało się. Efekty ich działań niebawem będzie można zobaczyć na stronach wymienionych wyżej organizacji. Materiał będzie też promowany na ekranie medialnym w budynku LCAO.

Przeprowadzone przez LFOON-SW praktyki miały na celu zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Pomogły również realizującym je osobom rozwinąć umiejętności samodzielnego działania, przedsiębiorczości i organizacji pracy. Dzięki temu zyskali wartościowe doświadczenie, przy okazji pomagając organizacjom dotrzeć do szerszego grona odbiorców.

 Krzysztof Matyjaszek

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: