BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

20 Marzec 2014

Praktyki zawodowe u pracodawców to jeden z elementów projektu dla osób niepełnosprawnych

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza do udziału w projekcie przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych w wieku powyżej 45 roku życia, którego celem jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej uczestników.

W ramach projektu oferujemy:

– tworzenie Indywidualnego Planu Działania

– Warsztaty Aktywności Zawodowej

– Warsztaty i szkolenia zawodowe

– staże rehabilitacyjne

– praktyki zawodowe u pracodawcy

– warsztaty dla rodzin i opiekunów

– zajęcia z przedsiębiorczości i zakładania działalności gospodarczej/spółdzielni socjalnej

Wymagania formalne uczestnictwa w projekcie:

– posiadanie orzeczenia stopniu niepełnosprawności

– wiek powyżej 45 roku życia

– osoby pozostające aktualnie bez zatrudnienia

Wszystkie zainteresowane osoby, które spełniają wymogi formalne udziału w projekcie prosimy o kontakt:

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Oddział w Lublinie:

Al. Kraśnicka 127/129 ( II piętro)

20-718 Lublin

tel. 81 526 10 24

biuro.lubelskie@far.org.pl

www.far.org.pl/lubelskie

Renata Cięszczyk

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: