BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

10 Październik 2012

Prezentacja raportu ,,Równe szanse w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnościami”

Nie wolno dyskryminować części obywateli w dostępie do edukacji. Każda osoba z niepełnosprawnością jest darem i zadaniem, a zasoby finansowe państwa powinny być dzielone sprawiedliwie – to słowa Profesor Ireny Lipowicz – Rzecznika Praw Obywatelskich – wypowiedziane w trakcie konferencji prezentującej raport ,,Równe szanse w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnościami”.

Raport został przygotowany w ramach prac Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnościami przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Wydarzenie – transmitowane przez internet i tłumaczone na język migowy – miało miejsce
8 października 2012 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Cały artykuł można przeczytać na stronie PFRON

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: