BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

27 Listopad 2013

„Lubelska Akademia Fundraisingu – nowy zawód dla osób niepełnosprawnych”

Lubelski Ośrodek Samopomocy realizuje projekt skierowany do osób niepełnosprawnych z Lubartowa i okolic. Szkolenie będzie odbywało się w okresie grudzień 2013 – marzec 2014.

Grupa docelowa to: osoby bezrobotne z orzeczeniem o niepełnosprawności głównie w stopniu lekkim i umiarkowanym.

W ramach projektu przygotowano m.in. warsztaty motywacyjno-integracyjne, szkolenia z obsługi pakietu Office, fundraisingu, formalno-prawnych aspektów funkcjonowania NGO oraz dodatkowo czteromiesięczne płatne staże zawodowe.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Chęć uczestnictwa można zgłaszać jeszcze tylko do 29-go XI 2013 r.

Więcej informacji na stronie Lubelskiej Akademii Fundraisingu.

 Cezary Pachoł
Lubelski Ośrodek Samopomocy
ul. Narutowicza 54,
20-016 Lublin
Tel./faks: +48 81 743 66 13
www.laf-los.pl

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: