BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

21 Marzec 2014

Program „Aktywny Samorząd”

Miasto Lublin przystąpiło po raz kolejny do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Pani Monika Lipińska – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin oraz Pani Małgorzata Domagała – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie podpisały dnia 3 marca 2014r. aneks do umowy nr AS/3/000004/03/D z dnia 27 marca 2013r. w sprawie realizacji programu.

 

Wnioski o dofinansowanie w ramach ww. programu będą przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 88-92, od dnia 10 marca 2014r. sala obsługi – parter (poniedziałek 10-17, pozostałe dni robocze 8-15) w następujących terminach:

STUDENCI I UCZNIOWIE – semestr letni do dnia 30.03.2014r., semestr zimowy do dnia 30.09.2014r.

POZOSTALI ADRESACI PROGRAMU – do dnia 30.09.2014r.

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są w zakładce poradnik » pomoc osobom niepełnosprawnym » Program „Aktywny samorząd” na 2014 rok  na stronie internetowej MOPR Lublin. Znajduje się tam również adres strony internetowej PFRON, na której umieszczane się komunikaty dotyczące realizacji programu w 2014r.

 

Informacja pochodzi ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW