BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

21 Listopad 2015

Program Board Maker jako narzędzie do tworzenia pomocy do komunikacji dla osób z trudnościami w porozumiewaniu się

Stowarzyszenie Rozumieją nas organizuje szkolenie komputerowe przeznaczone dla rodziców, nauczycieli i terapeutów pracujących z osobami komunikującymi się za pomocą symboli PCS.

Prowadzący: mgr Anna Higersberger, mgr Izabela Tulik

Forma zajęć: warsztaty

Cena: 250 zł

Najbliższy termin:  16 lutego 2016 r.

Założenia i cele:

1. Zapoznanie z podstawowymi funkcjami programu Board Maker.

2. Nabycie umiejętności:

  • budowania tablic dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz możliwości ruchowych i poznawczych użytkownika
  • tworzenia  nakładek na komunikatory, planów dnia, kart pracy dla  osób niemówiących.
  • przygotowania i korzystania z tablic dynamicznych programu   Boardmaker  and Speaking  Dynamically Pro

3.  Wykorzystanie programu w urządzeniach wysokiej technologii generujących głos jako narzędzia do komunikacji.

Aby zapisać się na szkolenie kliknij link poniżej:

Program Board Maker rejestracja>>

Więcej na stronie: Stowarzyszenia Rozumieją Nas

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: