BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

29 Październik 2018

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 uchwalony!

Rada Miasta Lublin w dniu 25 października 2018 r. jednogłośnie uchwaliła Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu.

Program współpracy wyznacza katalog działań, które będą w kolejnym roku realizowane przez Miasto Lublin wspólnie z organizacjami pozarządowymi. W dokumencie tym wskazane są zasady przekazywania środków finansowych do organizacji pozarządowych, cele oraz obszary współpracy niefinansowej.

Program współpracy znajduje się na stronie: www.lublin.eu

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: