BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

14 Kwiecień 2012

Projekt „Centrum im. Ludwika Braille’a”

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, oddział w Warszawie, rozpoczyna realizację Projektu „Centrum im. Ludwika Braille’a”, którego celem jest zwiększenie samodzielności osób niewidomych i niedowidzących z województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego.

Wśród usług, z których uczestnicy będą mogli skorzystać, zgodnie z potrzebami oraz możliwościami wynikającymi z indywidualnego planu rozwoju przygotowanego dla każdego uczestnika, proponowane są następujące działania:

  • kursy językowe,
  • szkolenia z umiejętności interpersonalnych i innych umiejętności miękkich (np. zarządzanie czasem, radzenie sobie ze stresem, kreowanie własnego wizerunku, itp.),
  • konsultacje i indywidualne szkolenia w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych,
  • zajęcia rehabilitacyjne wspierające samodzielne funkcjonowanie uczestników (m.in. orientacja przestrzenna i czynności życia codziennego ).

 

Więcej informacji na stronie Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: