BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

10 Styczeń 2020

Projekt „Absolwent w drodze do kariery!”

Fundacja HEROS zaprasza do udziału w projekcie „Absolwent w drodze do kariery!” współfinansowanego ze środków PFRON, realizowanego w ramach pilotażowego programu „Absolwent”.

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe warunki:

 posiadają orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
 są studentami przedostatniego, ostatniego semestru lub absolwentami uczelni wyższych w ostatnich pięciu latach,
 pozostających bez zatrudnienia
 są mieszkańcami woj. lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego.

Warunki zatrudnienia/Firma oferuje: W ramach realizowanego przez Fundację projektu Uczestnicy mogą skorzystać z różnych form wsparcia, w zależności od indywidualnych potrzeb, m.in.:

 profesjonalne wsparcie doradcze,
 szkoleń i kursów podnoszących kompetencje zawodowe,
 staży aktywizacyjnych oraz stypendium stażowe,
 dodatku motywacyjnego w wysokości do 400zł/ miesięcznie
 Zwrot kosztów dojazdu

Forma składania aplikacji: Osoby zainteresowane zapraszamy do siedziby Fundacji Heros przy ul. Z. Krasińskiego 2/22 w Lublinie.

Milena Konieczna | Fundacja HEROS

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: