BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

17 Lipiec 2019

Projekt – Akademia młodego wolontariusza

Projekt jest realizowany przez Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznych ważnych na rynku pracy 150 osób młodych (80 Kobiet, 70 Mężczyzn) w wieku od 15 lat do 29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, których kompetencje społeczne wymagają rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy na terenie woj. lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego do 31.12.2019 r.

Szczególnie zapraszamy:

 • Kobiety
 • Osoby z niepełnosprawnościami
 • Osoby znajdujące się w ciężkiej sytuacji
 • Osoby uczące się w ostatnich latach danego etapu edukacji

W ramach szkoleń przewidujemy :

15 grup tematycznych (po 10 os.): wsparcie dzieci, pomoc dla seniorów, pomoc dla OzN, ekologia, pomoc dla wykluczonych, kultura, sport

Blok 1: 15 grup x 28 godzin (15 gr x 7 spotkań, 2 spotkania w miesiącu)w tym:

Wolontariat w 1 krokach, Zarządzanie sobą w czasie, Komunikacja interpersonalna, Praca w grupie, Współpraca z wolontariuszami,  Umiejętności liderskie.

Blok 2: 15 grup x 16 godzin (15 gr x 4 spotkania, 2 w miesiącu)

Do wyboru:

 • animacja dzieci i młodzieży,
 • specyfika pracy z osobami starszymi,
 • specyfika pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 • eko-edukatorzy,
 • kompetencje menedżerskie zarządzanie projektami,
 • lider wolontariatu,
 • animator lokalnych inicjatyw młodzieżowych                  

    Zachęcamy wszystkie osoby młode, zainteresowane szkoleniem do udziału w projekcie

Obrazek projektu stopka

Kamila Kmieć 
Specjalistka ds. projektów
mobile: +48 733 300 621 
e-mail: k.kmiec@crb.lublin.pl
www: www.crb.lublin.pl
Adres do korespondencji: ul. Grenadierów 13, 20-331 Lublin

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: