BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

14 grudzień 2017

Projekt „Aktywizacja Społeczna od najmłodszych lat”.

INTEGRA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Barbara Pisula oraz Gmina Lublin zapraszają serdecznie niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością mieszkańców miasta Lublin w wieku od 1,5 roku do 10 lat oraz ich rodziny jako najbliższe otoczenie do udziału w projekcie pt. „Aktywizacja Społeczna od najmłodszych lat”, który współfinansowany jest z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: 11. Włączenie społeczne, Działanie: 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne.

W projekcie zaplanowano szereg darmowych zajęć prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów, w tym:

  1. Specjalistyczne zajęcia oraz warsztaty aktywizacji społecznej dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawności tj.:  zajęcia z psychologiem, pedagogiem, terapeutą integracji sensorycznej.
  2. Specjalistyczne zajęcia oraz warsztaty przygotowujące najbliższe otoczenie do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością tj.: zajęcia z psychologiem, logopedą, zajęcia z cyklu zdrowy kręgosłup, konsultacje z dietetykiem.
  3. Specjalistyczne warsztaty poznawczo-doradcze oraz wydarzenia wspierające rozwój i aktywizację społeczną dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością – prowadzone przez pracowników Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

Rekrutacja do projektu przeprowadzona zostanie w okresie od 1 grudnia 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku.
Szczegółowy wykaz i opis zajęć zaplanowanych w projekcie wraz z wymogami dla uczestników znajduje się w Regulaminie – rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępnym w biurze projektu zlokalizowanym w siedzibie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „INTEGRA”, przy ul. Kryształowej 14/1, 20–582 Lublin, oraz na stronie internetowej http://integra.lublin.pl lub pod numerem telefonu: 795 644 644.

 

Źródło: www.lublin.eu

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: