BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

30 lipiec 2014

Projekt – “Aktywni bez barier”

Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych  „PRO EDUCATIO”  zaprasza do uczestnictwa w projekcie: „Aktywni bez barier. Kompleksowe wsparcie dla osób pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim w woj. lubelskim”.

“Aktywni bez barier. Kompleksowe wsparcie dla osób pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim w woj.lubelskim”

Projekt współfinansowany jest ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu  jest  wzmocnienie zdolności do zatrudnienia poprzez udział w kompleksowym wsparciu ukierunkowanym na aktywizacją społeczno –  zawodową. Założeniem projektu jest przeszkolenie 50 osób na kursach: Spawacz MIG, Pracownik ds. ekoturystyki + ECDL Start, Robotnik budowlany z uprawnieniami na koparko-ładowarki oraz  uzyskanie zatrudnienia  po zakończonym  projekcie  przez minimum 20 uczestników. Wszyscy uczestnicy odbędą 3 – miesięczne staże (stypendium szkoleniowe i stażowe).

Projekt  skierowany jest do grupy 50 osób (28 kobiet / 22 mężczyzn)  pozostających bez zatrudnienia (w tym 80% zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne). Grupę docelową stanowią wyłącznie osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo zamieszkujące na terenie powiatu lubartowskiego w województwie lubelskim. W tym 10% (5 Uczestników Projektu) to osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim. Grupa docelowa to min. 50% osób po 50 roku życia. Nabór uczestników odbywać się będzie przed planowanym etapem szkoleniowym – doradczym.

Planowany termin rekrutacji przewidziany jest  w następujących terminach: od 01.06.2014r. do 31.07.2014r.

Kandydaci zainteresowani udziałem w projekcie składają dokumenty rekrutacyjne w siedzibie Stowarzyszenia „PRO EDUCATIO” ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski, Biuro projektu: PIN nr 1, tel. 697 081 200, 601 546 724. Informacje o etapach rekrutacji, druki dokumentów rekrutacyjnych oraz przebieg realizacji projektu będą sukcesywnie umieszczane na stronie internetowej stowarzyszenia: www.proeducatio.ostrowlubelski.edu.pl.  Dokumenty rekrutacyjne dostępne są  również w biurze projektu.

Informacja pochodzi ze strony Stowarzyszenia.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: