BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

24 styczeń 2019

Bezpłatny projekt szkoleniowy dla osób z niepełnosprawnościami pn.„Aktywni na co dzień”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w bezpłatnym projekcie „Aktywni na co dzień”. 

Celem projektu jest wzrost poziomu reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami (w tym: z zaburzeniami psychicznymi, stopniem lekkim i umiarkowanym niepełnosprawności) z terenu województwa lubelskiego.

Okres realizacji projektu: od 1 sierpnia 2018 roku do 31 lipca 2020 roku.

Uczestnicy/Uczestniczki projektu:

  • osoby z niepełnosprawnością (osoby te muszą posiadać dokument potwierdzający niepełnosprawność np. orzeczenie)  w wieku 18-64 lata, mieszkające na terenie województwa lubelskiego.
  • osoby bierne (tj. nie pracujące i niezarejestrowanie w Urzędzie Pracy) lub osoby bezrobotne z orzeczonym przez Urząd Pracy III Profilem Pomocy.

plakat

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

20-325 Lublin, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43

tel. 81 710 19 00

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy do Projektu

Więcej informacji na stronie: www.fundacja.lublin.pl

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: