BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

10 Czerwiec 2020

Projekt „Aktywny Absolwent” dla osób z niepełnosprawnością wzroku

Instytut Tyflologiczny Polskiego związku Niewidomych zaprasza do udziału w drugiej edycji projektu „Aktywny Absolwent”. 

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe warunki:
– posiadają orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
– są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych, którzy ukończyli naukę maksymalnie 5 lat temu (studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie).

Celem projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Uczestnikom oferujemy:
– szkolenia i kursy zawodowe,
– naukę języków obcych,
– płatne staże zawodowe,
– doradztwo i coaching.

Projekt skierowany jest do osób z całej Polski.

Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz rekrutacyjny i przesłać go na adres aktywnyabsolwent@pzn.org.pl.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://pzn.org.pl/projekt-aktywny-absolwent/

We wszystkich sprawach dot. projektu „Aktywny Absolwent” można kontaktować się również telefonicznie nr tel. 22 635 60 38 lub 22 831 22 71 wew. 255

Projekt współfinansowany ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Absolwent”.

Więcej na stronie: www.pzn.org.pl

Dyrektor Instytutu Tyflologicznego Polskiego Związku Niewidomych
Małgorzata Pacholec

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: