BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

22 Listopad 2019

Projekt „Aktywny Absolwent” realizowanym przez Instytut Tyflologiczny PZN

Instytut Tyflologiczny PZN zaprasza do udziału w drugiej edycji projektu „Aktywny Absolwent”.

Projekt skierowany jest do osób z orzeczoną niepełnosprawnością wzrokową. Liczy się każdy rodzaj studiów: licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie.

Co oferujemy?
 szkolenia i kursy zawodowe,
 naukę języków obcych,
 poradnictwo
 płatne staże zawodowe!!!

Celem projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia osobom z dysfunkcją narządu wzroku. Projekt Jest skierowany do osób, które spełniają łącznie poniższe warunki:
 posiadają orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
 są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych w ostatnich pięciu latach, (różnego rodzaju studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie),

Formularz znajduje się do pobrania na stronie pzn.org.pl/aktywny-absolwent

Nasza oferta jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestnika. Nie ma ograniczeń wiekowych.
Naprawdę warto skorzystać!
Skontaktuj się z nami telefonicznie: 22 831-22-71 wew. 255 lub mailowo: aktywnyabsolwent@pzn.org.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: