BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

17 lipiec 2015

Projekt ,,Dla nadziei jutra”

Projekt ,,Dla nadziei jutra” realizowany jest  przez LFOON-SW we współpracy z ukraińską organizacją Funduszem ,,Żyj z nadzieją” od 1.06.2015 do 31.11.2015.. 1.06.2015  w ramach programu ,,Rita – Przemiany w regionie” prowadzonego przez Fundację  Edukacja dla Demokracji  a finansowanego ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Realizacja projektu  ma  wzmocnić merytoryczne ukraińską organizację w przygotowaniach do utworzenia na terenie powiatu krzemienieckiego Centrum Rehabilitacji. Partnerska współpraca z doświadczonymi lubelskimi organizacjami prowadzącymi lub budującymi  podobne ośrodki na terenie województwa lubelskiego ma pomóc w wypracowaniu koncepcji, strategii budowy i funkcjonowania Centrum Rehabilitacji  oraz stworzyć dobry, rozwojowy
klimat dla realizacji tego odpowiedzialnego zadania.

Działania przewidziane w ramach projektu:
1.Inwentaryzacja potrzeb i zasobów oraz  opracowanie Informatora dla środowiska osób z niepełnosprawnościami  na terenie obwodu tarnopolskiego.
2.Wyjazdy i spotkania robocze zespołów realizacyjnych /2/
3.Wizyty studyjne w placówkach  rehabilitacyjnych./2/
4.Podsumowanie projektu podczas Kongresu Inicjatyw Wschodnich w Lublinie.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: