BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

4 Wrzesień 2011

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie zakładów aktywności zawodowej

Projekt dostosowuje przepisy rozporządzenia do znowelizowanej ustawy o rehabilitacji (…) – zmienionej ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 226, poz. 1475).

Projekt oraz uzasadnienie do pobrania na stronie www.niepelnosprawni.gov.pl/

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: