BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

7 październik 2019

Projekt realizowany przez Instytut Tyflologiczny PZN pn. „Aktywny Absolwent”

Instytut Tyflologiczny PZN zaprosza do udziału w projekcie „Aktywny Absolwent”.

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji projektu  „Aktywny Absolwent”. Projekt skierowany jest do osób z orzeczoną niepełnosprawnością wzrokową. Liczy się każdy rodzaj studiów: licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie.

Co oferujemy?

 • szkolenia i kursy zawodowe,
 • naukę języków obcych,
 • poradnictwo,
 • płatne staże zawodowe!!!

Nasza oferta jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestnika. Nie ma ograniczeń wiekowych. Warto skorzystać!

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe warunki:

 • posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
 • są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych
  w ostatnich pięciu latach, (różnego rodzaju studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie),
 • są mieszkańcami woj. mazowieckiego.

Celem projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Uczestnikom oferujemy:

 • szkolenia i kursy zawodowe,
 • naukę języków obcych,
 • płatne staże zawodowe,
 • doradztwo i coaching.

Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz  rekrutacyjny i przesłać go na adres aktywnyabsolwent@pzn.org.pl.

Formularz znajduje się do pobrania na stronie http://pzn.org.pl/aktywny-absolwent/

Powszechnie wiadomo, że osoby niewidome i słabowidzące mają bardzo duże trudności w odnalezieniu się na rynku pracy. Dlatego zależy nam na dotarciu z naszą pomocą do osób, które chcą pracować, lecz z uwagi na swoją niepełnosprawność, miejsce zamieszkania lub inne bariery wymagają profesjonalnego wsparcia.

Jesteśmy przekonani, że udział w projekcie „Aktywny Absolwent” przyniesie wymierne korzyści jego uczestnikom. Bardzo liczymy, że pomogą nam Państwo dotrzeć z tą informacją do właściwych  osób.

Skontaktuj się z nami telefonicznie: 22 831-22-71 wew. 255
lub mailowo: aktywnyabsolwent@pzn.org.pl

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: