BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

4 Maj 2020

Projekt rehabilitacyjny pt. „Droga do samodzielności”

Fundacja Heros zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w obecnie realizowanym projekcie rehabilitacyjnym pt. „Droga do samodzielności” współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Oferta skierowana jest do osób: · zamieszkujących województwo lubelskie, · posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, · będących w wieku aktywności zawodowej (18-64 lat), · pozostających bez zatrudnienia, w tym nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych i poszukujących pracy

W ramach projektu oferujemy: · rehabilitację ruchową (kinezyterapia, fizykoterapia, masaż leczniczy), · psychoterapię i konsultacje psychiatryczne, · aktywne formy spędzania wolnego czasu w ramach kulturoterapii m.in. wyjść do teatru, kina, na kręgle. Udział w projekcie jest bezpłatny. Ponadto zapewniamy zwrot kosztów dojazdu!

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu 537 122 177, e-mailem mariola.szalanska@fundacjaheros.org lub osobiste zgłoszenie się do biura projektu na ul. Z. Krasińskiego 2/31 w Lublinie. Liczba miejsc ograniczona!  

Źródło: https://www.fundacjaheros.org/news/uwaga-trwa-rekrutacja/

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: