BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

17 Październik 2014

Projekt „Sposób na zdrowie” zakończony

„ Szlachetne zdrowie,

nikt się nie dowie,

jako smakujesz, 

aż się zepsujesz ”

J. Kochanowski
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Łęcznej w ramach ochrony i promocji zdrowia zrealizowało projekt pt. Działalność edukacyjna i promocyjna zachowań prozdrowotnych i prospołecznych „Sposób na zdrowie” w Szkole Podstawowej im. Jana i Kazimierza Bogdanowiczów w Nadrybiu.

W projekcie wzięło udział więcej uczniów niż zaplanowano, miały być klasy 5-6 a były 4,5,6. Zadanie finansowane było ze środków Gminy Puchaczów.

Cel główny realizowanego zadania

Edukacja z zakresu zdrowego stylu życia i promocja zachowań prozdrowotnych wśród uczniów  

Cele szczegółowe:

a)      poznawanie siebie , własnego potencjału,

b)      śledzenie przebiegu swojego rozwoju, identyfikowanie i rozwiązywanie problemów zdrowotnych

c)      zrozumienie, czym jest zdrowie, od czego zależy, dlaczego i jak należy o nie dbać

d)     rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi

e)      wzmacnianiu poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości

f)       rozwijaniu umiejętności osobistych i społecznych sprzyjających dobremu samopoczuciu i pozytywnej adaptacji do zadań i wyzwań codziennego życia

g)      przygotowaniu się do uczestnictwa w działaniach na rzecz zdrowia i tworzenia zdrowego środowiska w domu, szkole, miejscu pracy, społeczności lokalnej.

h)      wskazanie znaczenia ruchu na świeżym powietrzu

i)        wyrabianie odpowiedzialności za własne zdrowie, uświadamianie możliwości wpływu i kontroli

j)        inspirowanie do podejmowania różnych działań promujących zdrowy styl życia,

k)      zajęcia pozaszkolne pasje, hobby, zainteresowań kontra komputery, gry komputerowe i Internet

 

„Sposób na zdrowieto cykl spotkań warsztatów interaktywne z zakresu edukacji i promocji zachowań prozdrowotnych i prospołecznych.

–          Czynniki warunkujące zdrowie Działania ochrony zdrowia na rzecz człowieka; Czynniki genetyczne; Środowisko człowieka; Zdrowie psychiczne (stres, przemoc, wsparcie zajęcia prowadzone przez psychologa.

 001

 

–          Choroby cywilizacyjne i społeczne: sposoby im zapobiegania, sposoby spędzania wolnego czasu, zmiana nawyków myślenia ,aktywność fizyczna, Umiejętne korzystanie z telewizji, radia, prasy, zajęcia prowadzone przez rehabilitanta

002

Ruch może zastąpić wszystkie lekarstwa ale żadne lekarstwo nie jest w stanie zastąpić ruchu.

 

–          Warsztat interaktywny „Sposób na zdrowie– aktywność na różne sposoby: hobby, pasje, biblio terapia, sylwoterapia, drama, muzykoterapia zajęcia prowadzone przez pedagog/muzykoterapeuta, pedagog terapeuta.

 

003

 

Zdrowie jest pierwszym dobrem, uroda drugim, a bogactwo trzecim.

W świecie muzyki to kolejna forma warsztatu. Prowadzący poprzez zajęcia przekazał uczniom w jaki sposób można spędzać wolny czas. Zajęcia polegały na :

– rozbudzanie wyobraźni dzieci,
– utrwalenie nazw instrumentów perkusyjnych,
– kształcenie gry na instrumentach perkusyjnych,
– kształcenie umiejętności ilustrowania treści wiersza grą na instrumentach,
– doskonalenie odbioru bodźców słuchowych.

 

004

Dla nikogo nie jest za wcześnie, ani za późno zacząć troszczyć się o swoje zdrowie.

005

 

Podczas warsztatów uczniowie:

–          przygotowali prezentację rytmów świata

–          grali w  zespole perkusyjnym

–          wykonywali zaaranżowane utwory muzyczne z podziałem na instrumenty perkusyjne.

2. Uroczyste zakończenie realizacji zadania poprze pokazy :

a)      warsztat interaktywny – muzyczny

b)      wystawa wykonanych prac plastyczno – rękodzielniczych podczas warsztatów

c)      prezentacja żywności

d)     przekazanie upominków dla uczestników zadania

Zakończenie projektu miało miejsce 13 października 2014r w przeddzień dnia nauczyciela – Dnia Edukacji Narodowej. W sali gimnastycznej szkoły zgromadzili się wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły. Po części artystycznej przygotowanej dla nauczycieli przez wybranych uczniów zaprezentowali się uczestnicy warsztatów muzycznych. Uczniowie razem z uczestnikami zespołu ”Bębnoludy” z WTZ Janowica zadedykowali swój występ – Wędrówka muzyczna po świecie nauczycielom.

006

Mimo, że uczniowie nie mieli żadnej wspólnej próby z całym zespołem „Bębnoludy” to wspólne muzykowanie było ucztą dla uszu. Wszyscy doskonale wiedzieli co mają robić i rozumieli się, jakby z sobą od lat pracowali.

007

008

 

Po skończonym występie pani dyrektor szkoły podziękowała za „wspaniały występ”, złożyła życzenia pracownikom warsztatu, zachęciła do dalszej współpracy.

Oczywiście były kwiaty, życzenia, okolicznościowe upominki.

009

Stowarzyszenie od kilku lat współpracuje z Dyrekcją Szkoły Podstawowej w Nadrybiu. Dzięki tej współpracy Koło w Łęcznej zrealizowało w szkole  kilka projektów. Obie strony są zadowolone z Przyjaźni i Współpracy. Ta współpraca jest możliwa dzięki otwartości Dyrektor szkoły Pani Marii Paryła.

Dziękujemy Pani Dyrektor za możliwość realizacji zadnia.

 

Przysłowia są mądrością narodów a te jakże są budujące i pouczające…

„ Śniadanie zjedz sam, obiadem podziel się z przyjacielem a kolację oddaj wrogowi ”

„Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu” (Wojciech Oczko)

„Sprawność fizyczna jest nie tylko jednym z najważniejszych kluczy do zdrowego ciała jest podstawą dynamicznej i twórczej aktywności intelektualnej.”

„Kto ma zdrowie ma nadzieję, a kto ma nadzieję ma wszystko”- przysłowie arabskie

 

Maria Lisek-Zięba

 

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: