BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Projekt „Zintegrowani-2 edycja”

Firma Consultor Sp. z o.o. w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw rozpoczyna rekrutację osób chętnych do projektu „Zintegrowani-2 edycja”. Poniżej przedstawiamy Państwu główne informacje o projekcie:

Projekt skierowany jest do 75 osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem  z terenu województwa lubelskiego zamieszkujące tereny wiejskie i/ lub tereny objęte programem rewitalizacji, w wieku 18 – 67 lat, a w szczególności:

 • Osoby z niepełnosprawnością i/ lub osoby z zaburzeniami psychicznymi, które:
  • są bierne zawodowo,
  • są zarejestrowane w MUP/ PUP,
  • posiadają niskie kwalifikacje,
  • korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

Plakat promujący projekt Zintegrowani 2 edycja

W ramach realizacji Projektu zapewniamy następujące formy wsparcia:

 1. Diagnozę Potrzeb Uczestników Projektu – stworzenie ścieżki reintegracji
 2. Działania z zakresu poradnictwa specjalistycznego (spotkania m.in. z psychologiem, socjoterapeutą, prawnikiem lub mediatorem)
 3. Działania mające na celu podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych Uczestników Projektu
 4. Zajęcia z Trenerem Aktywności
 5. Pośrednictwo Pracy
 6. Szkolenia zawodowe do wyboru:
  1. Kucharz/ Piekarz/ Cukiernik/ Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (do wyboru zgodnie ze ścieżką reintegracji)
  2. Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej/ Opiekun/ka osób starszych lub niepełnosprawnych/ Pracownik ds. rachunkowości i księgowości (do wyboru zgodnie ze ścieżką reintegracji)
 7. Staże 3 – miesięczne

A ponadto:

 • stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • materiały szkoleniowe,
 • zewnętrzne egzaminy po szkoleniach,
 • poczęstunek i ciepły posiłek w trakcie zajęć grupowych (w tym szkolenia),
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • badania lekarskie.

ulotka opisująca założenia projektu Zintegrowani 2 edycja

W razie dodatkowych pytań bądź wątpliwości zachęcamy do wchodzenia na stronę internetową projektu: www.zintegrowani-2edycja.consultor.pl lub o kontakt pod wskazanymi numerami telefonów: 509 – 611 – 394 oraz 504 – 403 – 372.

W załączniku znajduje się plik dotyczący zgłoszenia chęci udziału w projekcie, osoby zainteresowane mogą przesłać wypełniony dokument drogą elektroniczną. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w sprawie projektu.

ZGŁOSZENIE CHĘCI UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Serdecznie zapraszamy osoby chętne do wzięcia udziału w Projekcie!

 

informacja przekazana przez: 

Consultor Sp. z. o. o.

ul. Mieszka I – ego 6

20 -610 Lublin

Tel. (81) 745-41-91

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: