BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

16 Maj 2019

Projekty w ramach „Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin na lata 2016-2020”

Od 15 kwietnia 2019 roku realizatorzy zadań z zakresu „Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin na lata 2016-2020” rozpoczęli m.in. zajęcia edukacyjne z dziećmi, rehabilitację w różnych formach oraz projekty mające na celu rozwijanie pasji osób niepełnosprawnych w różnym wieku.

Fundacje: „Sokrates”, Fuga Mundi oraz TPSW obejmą swoimi działaniami dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, kształtując pozytywne postawy wobec osób z niepełnosprawnościami. Pierwsze trzy przedszkola już gościły realizatorów tego zadania.

Rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych zaproponowali: Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu, Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb”, Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie, 
a także Wędkarsko – Rekreacyjny Klub „Eko”.

Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zorganizują: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Camino”, Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb”, Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo oraz Lubelska Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Zagrożonych Wykluczeniem „Arka”.

Rehabilitację osób niepełnosprawnych ze środków Miasta Lublin będą prowadzić: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących Wsparcia „IUVO”, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Camino”Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu, „Słoneczko” Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb” oraz Fundacja Fuga Mundi. Spośród zaproponowanych form rehabilitacji będą min.: teatroterapia, trening umiejętności społecznych, integracja sensoryczna zajęcia usprawniające psychoruchowo, hipoterapia dla osób dorosłych oraz dzieci, dogoterapia, terapia Metodą Tomatisa.

Dwie Fundacje: Fuga Mundi oraz Alpha będą realizować programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych w formie audycji telewizyjnych i kalendarza z bohaterami, którymi będą osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Źródło: lublin.eu/mieszkancy/niepelnosprawni

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: