BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

4 Wrzesień 2011

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”

Do dnia 19 września 2011r. trwa nabór uzupełniający uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”.
Projekt skierowany jest do gospodarstw domowych z województwa lubelskiego, zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność. Głównym celem projektu jest przeszkolenie Uczestników, zapewnienie im bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania.
Udział w Projekcie jest bezpłatny. Koszty uczestnictwa w Projekcie pokrywane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) i budżetów Partnerów (15%)

Ogłoszenie o wznowieniu rekrutacji do projektu znajduje się na stronie MOPR Lublin

www.mopr.lublin.pl/

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: