BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

21 Listopad 2019

Przedsiębiorczość a rodzic dziecka z niepełnosprawnością

W Samsung Inkubator Lublin w Politechnice Lubelskiej przy ul. Nadbystrzycka 38A 20 listopada 2019 roku odbyło się spotkanie „Przedsiębiorczość a rodzic dziecka z niepełnosprawnością”.

Wydarzenie odbyło się w ramach XII edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości pt. „Biznes bez barier”. 

Panel dotyczący „Przedsiębiorczość a rodzic dziecka z niepełnosprawnością” miał na celu wywołać dyskusje o różnych sytuacjach zawodowych rodziców dzieci z niepełnosprawnościami bez wartościowania i oceniania jakiejkolwiek sytuacji. W programie spotkania poruszano między innymi problemy dotyczące; Różnic w funkcjonowaniu rodzica pracującego, a rodzica rezygnującego z pracy zawodowej na rzecz opieki nad dzieckiem; Zarządzania sobą w czasie; oraz Alternatywnych form przedsiębiorczości rodziców – prezentacja Fundacji Wiatraki jako sposobu na rozwój i przedsiębiorczość rodziców.

„Praca jest dobrem człowieka — dobrem jego człowieczeństwa — przez pracę bowiem człowiek nie tylko przekształca przyrodę, dostosowując ją do swoich potrzeb, ale także urzeczywistnia siebie jako człowiek, a także poniekąd bardziej staje się człowiekiem” – Jan Paweł II.

Praca nie tylko dostarcza środków do życia ale pomaga także w nawiązywaniu relacji międzyludzkich i relacji społecznych. W piramidzie potrzeb Maslowa potrzeba przynależności jest trzecią, którą człowiek chce zaspokoić po potrzebach fizjologicznych i bezpieczeństwa. Wykonywany zawód lokuje danego człowieka w strukturze społecznej a praca daje możliwość samorealizacji i kontaktu z ludźmi. Jeśli więc rodzic nie pracuje, jego relacje społeczne są niewielkie i nie zostaje zaspokojona potrzeba przynależności. Ponadto w przypadku rodziców dziecka z niepełnosprawnością pracę należy potraktować jako możliwość odpoczynku od dziecka i skupienia się na innych problemach niż niepełnosprawność ponieważ praca daje możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.

Organizatorem spotkania była Ewelina Kanadys Prezes Fundacji Wiatraki. Prowadzącą wydarzenie była Magdalenie Lipiec-Jaremek z Radia Lublin.

Fotorelacja

Kamil A. Kuliński

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: