BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

27 Wrzesień 2011

Przedsiębiorczość społeczna szansą dla zagrożonych wykluczeniem społecznym

Dnia 23 września 2011 r. w Lublinie w Hotelu Europa w sali „Belweder” odbyła się konferencja pod hasłem „Ekonomia Społeczna drogą do lepszego jutra”.

Konferencja była podsumowaniem projektu „Ekonomia Społeczna – Nowe Możliwości” zrealizowanego przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta wraz z firmą Consultor Sp. z o.o. Otwarcia konferencji dokonali koordynator projektu pani Agnieszka Wieczorkiewicz z firmy Consultor oraz Prezes Zarządu Bractwa Miłosierdzia pan Wojciech Bylicki.

Interesującą ilustracją działalności obu partnerskich podmiotów był zrealizowany film  obrazujący realizację projektu „Ekonomia Społeczna – Nowe Możliwości”.

Celem tego działania było zainteresowanie i wsparcie osób fizycznych chcących założyć spółdzielnię socjalną, a także wsparcie już istniejących spółdzielni. Pani Agnieszka Magdziarz-Orłowska i pan Mariusz Narodowiec, koordynatorzy projektu, podsumowali przebieg realizacji tego przedsięwzięcia, opowiedzieli o celach, sukcesach i trudnościach, ale także o porażkach. Jednym z efektów działań było utworzenie Punktu Informacyjnego Ekonomii Społecznej w Lublinie przy ul. Zielonej 3 w budynku siedziby Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta.

Dyrektor Ośrodka Aktywizacji Społecznej i Zawodowej w Bystrzejowicach Trzecich, Pani Ewa Banach, omówiła działalność Ośrodka i zrealizowane projekty m.in. „Aktywni”, którego celem było przygotowanie dwunastu osób do założenia i prowadzenia spółdzielni socjalnej.

Natomiast Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem” w Sawinie i Chełmie był tematem wystąpienia pani Agnieszki Magdziarz-Orłowskiej, omówiła ona działalność Klubów, ich zadania i cele.

Pani Magdalena Wróbel z Centrum Ekonomii Społecznej przybliżyła uczestnikom konferencji zagadnienie działalności Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej, współpracy partnerów trzech sektorów w rozwoju Ekonomii Społecznej.

Konferencja pokazała, że Ekonomia Społeczna może być dla wielu ludzi rozwiązaniem ich problemów ekonomicznych, jednak społeczeństwo posiada bardzo małą wiedzę o przedsiębiorczości społecznej i wszelkie takie działania prowadzą do poprawy wiedzy na ten temat.

Wdrożenie nawet najlepszych pomysłów, współfinansowanych ze środków publicznych, nie jest proste i napotyka wiele problemów. Bardzo ważne jest by projekty były dobrze przygotowane, sprawnie przebiegały i kończyły się sukcesem.

 Kazimierz Adomat

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: