BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

4 Lipiec 2012

Przyjaciółka Rain Man`a

Anna Prokopiak – Prezes i założyciel Fundacji ALPHA działającej w Lublinie na rzecz dzieci z autyzmem i pokrewnymi, całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Założyła i prowadzi poradnię dla osób z autyzmem, w ramach której zorganizowała centrum diagnozy i terapii dla dzieci i osób dorosłych z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju. Obecnie wraz ze swoim zespołem obejmuje specjalistyczną opieką ponad 200 rodzin. Swoją pracę wykonuje z pasją i zaangażowaniem, dzieląc się z osobami niepełnosprawnymi swoim ogromnym doświadczeniem. Organizuje wiele konferencji, prowadzi wykłady i wydaje publikacje.

Krzysztof Rzepecki – Czy może Pani przybliżyć czytelnikom Biuletynu www.niepelnosprawni.lublin.pl przebieg swojej kariery zawodowej?

Anna Prokopiak -Szukając zatrudnienia trafiłam do szkoły dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. To był jakiś „przypadek”, ale tak już zostało. Praca z osobami z niepełnosprawnością wymagała stałego poszukiwania coraz nowych metod, sposobów i form.

KR – Jest Pani prezesem i założycielem Fundacji ALPHA działającej na rzecz dzieci z autyzmem i pokrewnymi całościowymi zaburzeniami rozwoju. Jakie były początki Fundacji?

AP – ALPHA powstała ponieważ było dużo dzieci z autyzmem, które do nas przyjeżdżały. Nie dawałyśmy rady pracować społecznie, była potrzeba jakiegoś systemu.

KR – Co sprawiło, że zajęła się Pani tak trudnym problemem jak autyzm?

AP – Tak ciekawe osoby jak dzieci z autyzmem… Zwyczajne sposoby zawodziły…, trzeba było szukać wiedzy i nowych sposobów.

KR – Jak i ilu osobom niepełnosprawnym pomaga ALPHA?

AP – Teraz to już ponad 600 rodzin, trudno mówić o osobach, autyzm dotyka całej rodziny i trzeba mówić o rodzinach.

KR – Czy organizujecie imprezy integracyjne dla swoich podopiecznych?

AP – Rzadko.. osoby z autyzmem to same indywidualności…, różnie bywa z integracją.

KR – Z jakich środków utrzymuje się Fundacja ”ALPHA”?

AP – Z każdych możliwych, w szczególności są to środki z NFZ, różne projekty, sponsorzy.

KR – Jakie projekty Fundacja realizuje obecnie?

AP – Najważniejszy z nich jest projekt z PFRON,  kompleksowa rehabilitacja dla 50 dzieci.

KR – Czego najbardziej brakuje, aby Fundacja pomagała większej liczbie chorych na autyzm?

AP – Pieniędzy…

KR – Czy wasi podopieczni po rehabilitacji, mają szansę na znalezienie pracy?

AP – Według nas tak, ale środowisko myśli inaczej. Osoby z autyzmem mogłyby pracować np. w punktach ksero.

KR – Jakie ma Pani hobby? Czy mimo licznych zajęć znajduje Pani na nie czas?

AP – Uwielbiam taniec, malowanie i poezję, ale to wszystko to przeszłość. Teraz nie mam na to czasu, czasami kradnę chwile na jakiś wiersz.

KR – Została Pani uhonorowana Medalem Prezydenta Miasta Lublin w kategorii dla osób działających na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Co Pani czuła odbierając to wyróżnienie?

AP – Ogromne wyróżnienie i wzruszenie, była to bardzo piękna chwila. Dziękuję !!!

KR – Jak Pani spędziła ostatni urlop?

AP – Z moimi synami, mam dwóch cudnych chłopaków, chciałabym być z nimi więcej, są moim szczęściem.

KR – Co jest dla Pani największym marzeniem?

AP – Placówka dla dorosłych osób z autyzmem w Lublinie, w której mogą pracować, mieszkać i być szczęśliwymi…

*Wywiad z Anną Prokopiak przeprowadziłem drogą elektroniczną.

Krzysztof Rzepecki
krzysiek.lfoon@gmail.com

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: