BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

22 luty 2016

Nam PRZYJAŹNI

16.02.2016r. odbyło się przyznanie Tytułów Przyjaznego Urzędnika, Przyjaznego Pracownika Służby Zdrowia i Przyjaznego Społecznika 2015 pod patronatem Prezydenta Miasta Lublina Krzysztofa Żuka oraz rozstrzygnięcie Konkursu Poetyckiego 2015 zorganizowanych przez Stowarzyszenie Osób Chorych na Padaczkę i Ich Przyjaciół „Drgawka”.

Zdjęcie

W imieniu Prezydenta wystąpiła Pani Jadwiga Mach, doradca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Na początku występ artystyczny zaprezentowały dzieci i absolwenci z Przedszkola nr 74 oraz Młodzież Pracowni Muzycznej z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie.

Uroczystość poprowadzili Prezes Stowarzyszenia Osób Chorych na Padaczkę i Ich Przyjaciół „Drgawka” Barbara Lisek i Zygmunt Telejko, którzy o każdym z uhonorowanych powiedzieli kilka dobrych słów. Kandydatów do nagród zgłaszali sami chorzy, którzy wybierali osoby szczególnie wspierające ich w trudnych chwilach zmagania się z chorobą. W tym roku nagrodę Super Kapłana otrzymał ks. kan. Mariusz Nakonieczny, wieloletni przyjaciel Stowarzyszenia, który wspiera nas w dobrych i złych chwilach. Wśród pracowników służby zdrowia wyróżniono 16 osób. Są to zarówno lekarze różnych specjalności, jak i pielęgniarki, terapeuci, farmaceuci a nawet pracownica sekretariatu szpitala. W kategorii urzędników nagrody przyznano 15 osobom. Tu wymienić można pracowników MOPR i PCPR, radnych, urzędników Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej, a także pracowników radia i telewizji. Kryterium wyboru tych osób to ich otwarte serca, wyrozumiałość i akceptacja dla innych ludzi.

W tym roku po raz pierwszy przyznano tytuł Przyjaznego Społecznika. Konkurs jest wyrazem otwartości na inne stowarzyszenia. Kandydatów do tytułu mogły zgłaszać także inne organizacje pozarządowe. Wybierano osobę, która w szczególny sposób zasłużyła się w działaniach na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W tym roku Tytuł Super Społecznika otrzymała Pani Ewa Dados za wkład pracy w coroczną akcję „Pomóż Dzieciom przetrwać zimę”. Przyjaznymi Społecznikami zostali Pani Elżbieta Sagan i Pan Tadeusz Bryda.

W drugiej części spotkania rozdane zostały nagrody laureatom Konkursu Poetyckiego, któremu patronuje Radny Lubelskiej Rady Miasta Pan Marcin Nowak. Pan Marcin od lat wspiera „Drgawkę” przez cały rok, rozumiejąc problemy osób chorych na padaczkę i ich bliskich. Konkurs podzielony był na 2 kategorie – uczniowie i osoby dorosłe niepełnosprawne. Tematem wierszy była niepełnosprawność. Jednym z najważniejszych celów konkursu jest integracja społeczna osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie wiedzy na temat życia osób niepełnosprawnych wśród dzieci i młodzieży. Zwycięzcy zaprezentowali swoje utwory przed publicznością. Całość upłynęła w przyjemnej i rodzinnej atmosferze.

Fotorelacja

no images were found

Poniżej prezentujemy całą listę osób nagrodzonych we wszystkich konkursach.

KONKURSY – lista osób nagrodzonych

Super Kapłan 2015:

Ksiądz Kanonik Mariusz Nakonieczny – proboszcz parafii p.w. bł. Władysława Gorala

Przyjazny Kapłan 2015:

Ksiądz kanonik dr Piotr Petryk – proboszcz p.w. parafii Ducha Świętego w Poniatowej

Lista osób nagrodzonych w konkursie na Przyjaznego Pracownika Służby Zdrowia 2015:

 1. Katarzyna Fulara – technik farmacji, pracownik Apteki św. Łukasza w Lublinie
 2. Dr n. med. Jacek Gawłowicz – specjalista neurolog, z-ca kierownika Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie
 3. lek. med. Wojciech Gocek – specjalista neurolog, ordynator Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym Szpitala Neuropsychiatrycznego
 4. lek. med. Adam Górski – specjalista otolaryngolog, pracownik Powiatowego Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim
 5. dr hab. n. med. Iwona Hus – specjalista chorób wewnętrznych, hematolog w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
 6. lek. med. Małgorzata Kwiatkowska – lekarz rodzinny i pulmonolog w „FARMED” Lublin
 7. Małgorzata Marzec – terapeutka
 8. Dorota Lizut – pielęgniarka chirurgiczna oddziału II Katedry i Kliniki Ogólnej Gastroentorologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego Państwowego Szpitala Klinicznego w Lublinie
 9. Iwona Oziębło – magister farmacji
 10. lek. med. Monika Pędracka
 11. dr hab. n. med. Konrad Rejdak – kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Wojewódzki Konsultant ds. Neurologii
 12. Dr hab. n. med. Radosław Rola – specjalista neurochirurg w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie
 13. Katarzyna Siedlecka – magister psychologii
 14. lek. med. Fares Slim – specjalista ortopeda – traumatolog w Powiatowym Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim
 15. lek. med. Aleksandra Tańska – pracownik II Katedry i Kliniki Ogólnej Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego w PSK-1 w Lublinie
 16. Halina Wołyniec – pracownik sekretariatu I-ge Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie

Lista osób nagrodzonych w konkursie na Przyjaznego Urzędnika 2015:

 1. Agnieszka Drączkowska – dziennikarka TVP Lublin
 2. Stanisław Gogacz – senator Rzeczpospolitej Polskiej
 3. Leszek Gregorowicz – podinspektor Urzędu Miejskiego w Kancelarii Prezydenta Lublina, zajmuje się między innymi współpracą między stowarzyszeniami
 4. Edyta Kilianek-Hołókowska – pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
 5. Anna Kocot – pracownik Biura Obsługi ds. Osób Niepełnosprawnych LCAO w Lublinie
 6. Piotr Komornicki – Prezes „Uzdrowiska Iwonicz” s.a. w Iwoniczu Zdroju
 7. Agnieszka Krawiec – dziennikarka Radia Lublin
 8. Monika Lipińska – v-ce Prezydent Lublina ds. Społecznych
 9. Jadwiga Mach – doradca prezydenta Lublina ds. Społecznych
 10. Iwona Maj – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie
 11. Marcin Nowak – Radny Rady Miejskiej Lublina, wykładowca KUL, wieloletni przyjaciel Stowarzyszenia, Patron Konkursu Poetyckiego
 12. Joanna Olszewska – Dyrektor Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej, pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych
 13. Sławomir Skowronek – Z-ca Dyrektora Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej, laureat tytułu „Super Urzędnika”
 14. Łukasz Tyzo – inspektor w Ośrodku Informacji dla Osób Niepełnosprawnych LCAO w Lublinie
 15. Anna Zdeb – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie

Przyjazny Społecznik 2015

 1. Super Społecznik – Ewa Dados
 2. Przyjazny Społecznik – Elżbieta Sagan
 3. Przyjazny Społecznik – Tadeusz Bryda

Konkurs Poetycki 2015:

Kategoria do lat 20:

 1. Patrycja Popko – opiekun: Aneta Pitucha
 2. Oliwia Radzik – opiekun: Renata Lewandowska

Kategoria Niepełnosprawni:

 1. miejsce: Janusz Kukliński
 2. miejsce: Maria Ryszarda Todys-Płonka
 3. miejsce: Ireneusz Kaczmarczyk

Wyróżnienia:

 1. Danuta Marcinek
 2. Agnieszka Weyssenhoff
 3. Krystyna Kępa
 4. Ilona Szymanek
 5. Zygmunt Telejko
 6. Jakub Stefańśki
 7. Adam Komenda

opiekun: Dorota Kowalczuk-Wałęga

W trakcie uroczystości wystąpili:

 • Martynka i Patrycja z Przedszkola nr 74 w Lublinie
 • Rodzina Talarków – absolwenci Przedszkola nr 74 w Lublinie
 • Młodzież Pracowni Muzycznej pod kierunkiem Pana Mariana Pędzisza z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie:
 • Oliwia Kwiatkowska
 • Kinga Kołtyś
 • Sylwiusz Niedobylski

Aleksandra Mroczek

Lubelskie Stowarzyszenie

Osób Chorych na Padaczkę i Ich Przyjaciół „Drgawka”

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: