BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8 marzec 2017

PSONI Koło w Łęcznej organizacją pozarządową 2016

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej zostało wybrane Organizacją Pozarządową roku 2016 w obszarze Edukacja.

Pismo Wojewody Lubelskiego Organizacja Pozarządowa roku 2016

Maria Lisek Zięba

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: